Serveis Ferroviaris de Mallorca
tib.caib.es
    Palma - Manacor - 20 estaciones