Padrón (Apartadero/Cargadero) • Cód. 23011
A Coruña
Líneas:
   Redondela - Santiago, Km. 21.143
   A Coruña - Santiago - Vigo